www.herna-poker.cz

Jak hrát poker

PRAVIDLA POKERU

Poker se hraje s balíčkem 52 karet ve čtyřech barvách - kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) - v hodnotách eso (Ace), král (King), královna (Queen), kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2. Partie pokeru se dělí na několik sázkových kol, při nichž hráči sází do společného banku (pot) a dostávají nebo si vyměňují karty.

Vybraní hráči musí na začátku partie umístit do společného banku povinné sázky (blinds či ante). Na začátku každého kola je rozdán předem určený počet karet, buď do ruky (vidí je jen hráč, tzv. hole cards) nebo na stůl (vidí je všichni, tzv. community cards).

V okamžiku kdy je hráč na řadě, může si vybrat z následujících možností - pokud nikdo před ním nevsadil, může zůstat ve hře bez vsazení (check), pokud některý z hráčů před ním vsadil, může dorovnat sázku (call), zvýšit ji (raise) nebo složit karty (fold). Na konci posledního sázkového kola zbylí hráči ukáží své karty a ten s nejlepší výherní kombinací získává bank (u her typu Hi-Lo dostává půlku banku i hráč s kombinací nejnižší).

TEXAS HOLD´EM

Texas Hold´em patří k nejhranější variantě pokeru a hrají jej hráči po celém světě. S touto pokerovou variantou se hrají téměř všechny turnaje.

Cílem hry je výhra a to s co nejlepší "karetní variantou" a tím pádem získat bank, který se skládá ze sázek všech hráčů hrajících hru. Jestliže má na konci hry dva či více hráčů stejně silnou kartu, rozdělí se mezi ně bank rovným dílem.

Hru Texas Hold´em hraje současně u jednoho stolu 2 až 10 hráčů. Abyste si mohli zahrát Texas Holdem, musíte mít dostatek žetonů ke hře - tzv. blinds.

Vlastní hra:
 1. Hráč, který rozdává, je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího hráče začíná hru vložením malé sázky (small blind) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou sázku (big blind). Rozdávající hráč se mění každé kolo a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje polohu rozdávajícího hráče. Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (hole cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.
 2. V prvním kole má první hráč nalevo od toho kdo dával velký vklad (Big blind) následující možnosti:
  - může zvýšit sázku (raise)
  - může složit karty (fold)
  - může dorovnat sázku (call)
  Hráči se v tomto prvním kole nemohou zdržet sázky (check), protože je třeba minimálně dorovnat vklad. Jediný kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check) je ten hráč, který dával velký vklad (big blind).
 3. Ve druhém kole je nejdříve učiněn tzv. flop. Flop jsou tři společné karty, které jsou vyloženy na stůl a které vidí všichni hráči u stolu. Ti mohou následně využít jednu z možností dle toho, jak silnou "karetní kombinaci" mohou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:
  - mohou zvýšit sázku (raise)
  - mohou dorovnat sázku (call)
  - mohou složit karty (fold)
  - mohou se zdržet sázky (check)
  Zdržet sázky se hráči nemohou, jestliže minimálně jeden hráč zvýší sázku (raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).
 4. Ve třetím kole je vedle tří již známých společných karet (flop) rozdána čtvrtá společná karta, která se nazývá turn. Následuje další kolo sázek ...
 5. V posledním kole je rozdána pátá, poslední společná karta, nazývaná river. Máme tedy na stole pět společných karet (community cards) a v ruce dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek. Cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet které vidíte pouze vy sami) co nejlepší "karetní kombinaci", která je možná. Hra pak může skončit dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů svými vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (fold) nebo na konci hry zůstane více hráčů. Ti pak vyloží karty a porovnávají své "karetní kombinace" (porovnává počítač). Vítěz (majitel nejlepší možné "karetní kombinace") získává bank. Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou "karetní kombinaci", rozdělí se bank rovným dílem.

OMAHA

Mezi herní variantou Omaha a herní variantou Texas Hold em jsou vlastně jen dva rozdíly, ale velmi důležité. Na počátku hry Omaha pokeru dostane každý hráč do ruky místo dvou karet (Texas Hold´em poker) rovnou 4 karty. Výherní kombinace je pak sestavována ze DVOU karet v ruce a TŘÍ karet společných (v Texas Hold´em pokeru sestavujete nejlepší kombinaci ze všech karet).

FIVE CARD DRAW

Draw poker je velmi jednoduchá varianta pokeru, která je oblíbená hlavně u začátečníků. Vhodná je pro domácí hraní, v profesionálních hernách či turnajích v námi nabízených "hernách" se s 5 CARD DRAW setkáte jen výjimečně. U této varianty pokeru dostávají hráči u stolu všechny karty do ruky hned na začátku partie. Mají pak možnost si určený počet karet vyměnit za nové.Neexistují zde žádné společné karty (community cards).

Ve Five Card Draw dostává každý hráč ihned na počátku pět karet, z nichž si až tři může v průběhu hry vyměnit. Bank vyhrává jako vždy hráč s "nejlepší kombinací".

7 CARD STUD

V 7 CARD STUD dostává každý hráč postupně sedm karet z nichž sestavuje nejlepší kombinaci o pěti kartách. Čtyři z těchto sedmi karet jsou vyloženy na stůl (vidí je i protihráči) a tři má hráč v ruce (vidí je pouze on sám). Pořadí hráčů ve hře určuje výše první rozdané karty. Bank vyhrává jako vždy hráč s nejlepší "karetní kombinací".

V 7 CARD STUD začíná každá hra povinnými sázkami. První povinnou sázkou jsou ante - obdoba blinds u Texas Hold´em. Ante je povinnou sázkou pro všechny hráče u stolu, vkládá se před zahájením každého kola a nezapočítává se do sázek. Druhou povinnou sázkou je bring-in. Poté co jsou rozdány úvodní karty - jedna na stůl (viditelná pro všechny) a dvě do ruky, musí hráč s nejnižší kartou na stole vložit do banku úvodní sázku bring-in. Pokud vlastní stejnou kartu více hráčů, rozhoduje její barva. Bring-in se započítává jako sázka, poté se tedy navyšuje (raise) nebo dorovnává (call).

VÝHERNÍ KOMBINACE

ROYAL FLUSH

Postupka s esem a králem, všechny karty ve stejné barvě.

ROYAL FLUSH

STRAIGHT FLUSH

Postupka, všechny karty ve stejné barvě.

STRAIGHT FLUSH

FOUR OF A KIND (poker)

Čtyři karty se stejnou hodnotou.

FOUR OF A KIND (poker)

FULL HOUSE

Trojice a dvojice hodných karet.

FULL HOUSE

FLUSH

Pět karet stejné barvy.

FLUSH

STRAIGHT

Postupka pěti karet.

STRAIGHT

THREE OF A KIND (trips)

Trojice karet se stejnou hodnotou.

THREE OF A KIND

TWO PAIR

Dva páry.

TWO PAIR

PAIR

Jeden pár.

PAIR

HIGH CARD

Počítá se nejvyšší karta pokud není žádná kombinace.

[ Zpět ]